Project Description

SC IMPACT TOOLKIT SRL

Craiova, Str. Valter Mărăcineanu nr. 13,

Punct de lucru: str. Împăratul Traian nr. 114, jud. Dolj

Tel.: 0726371474, e-mail: vatasescu.bianca@gmail.com

https://www.facebook.com/impactoolkit/

 

Firma SC IMPACT TOOLKIT SRL ofera urmatoarele servicii:

  • Evaluarea și consilierea persoanelor ce aparțin populației normale și sub-clinice, respectiv evaluarea și direcționarea spre specialiști din domenii conexe a pacienților clinici.
  • Evaluarea și consultanță vocațională pentru orientarea eficientă a clienților cu scopul identificării unor locuri de muncă potrivite, fapt ce generează creșterea ratei de ocupare a locurilor de muncă.
  • Evaluare clinică și consiliere/psihoterapie pentru adulți;
  • Evaluare clinică și consiliere/psihoterapie de grup;
  • Evaluare clinică și consiliere/psihoterapie copii; intervenții de scurtă durată, focalizată pe problema clientului (10 ședințe de bază)
  • Workshopuri și conferințe pe diverse teme de interes