Site pentru promovarea și creșterea vizibilității pe piață a firmelor înființate în cadrul proiectului ”Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia”, finanțat prin POCU 2007-2014, Axa prioritara nr. 3: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus.

0
Grup țintă
0
Firme nou înființate
0
Județe

Firmele Start-Up

Vezi toate firmele