Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud – Vest Oltenia

proiect finanțat prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara nr. 3: Locuri de muncă pentru toţi
Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Componenta 1: România Start Up Plus
CONTRACT DE FINANȚARE NR.: POCU/82/3/7/106112

Descrierea generală a proiectului

Proiectul generează un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă prin promovarea antreprenoriatului ca o alternativă viabilă de carieră, respectiv prin creșterea gradului de ocupare în rândul grupului țintă, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani care intenționează să deschidă o afacere (șomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în vederea creării de noi locuri de muncă).
Proiectul vizează obținerea unor beneficii pentru grupul țintă, pe termen mediu și lung, atât prin participarea la programe de educație și formare antreprenorială, cât și prin efectul pozitiv și valoarea adăugată date de promovarea principiilor egalității de șanse și nondiscriminării pe piața muncii, prin crearea și consolidarea de parteneriate/ rețele de colaborare între promotorii antreprenoriatului la nivel local și regional pentru susținerea grupului țintă, prin promovarea utilizării soluțiilor TIC în activitatea economică respectiv prin promovarea unei utilizări eficiente a resurselor și a tehnologiilor cu un grad redus de poluare. Pe lângă contribuția adusă la crearea și la înființarea de noi întreprinderi, educația antreprenorială ajută membrii grupului țintă (320 persoane) să își dezvolte capacitatea de inserție profesională și să manifeste un spirit „intraprenorial” mai accentuat în activitatea lor din cadrul organizațiilor existente (pentru cei care au un loc de muncă) respectiv să își sporească nivelul de competitivitate pe piața muncii, ca urmare a dobândirii de noi competențe și abilități (persoanele șomere, inactivi).
În cadrul proiectului au fost acordate subvenții de maxim 33.333,33 euro/ 148.616,65 lei pentru 54 de întreprinderi nou înfințate, selectate pe baza unui concurs de planuri de afaceri depuse de persoanele din grupul tinta care au participat la cursurile de antreprenoriat organizate in cadrul proiectului.

Perioada de implementare: 05.02.2018 – 04.02.2021

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin înființarea și susținerea a 54 de întreprinderi cu profil non agricol din zona urbană, din regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia.

Obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt:

 • OBIECTIVUL SPECIFIC 1: Dezvoltarea competenţelor necesare în vederea demarării unei afaceri pentru 320 de persoane (4S11) cu vârsta peste 18 ani, domiciliate/rezidente într-unul din cele cinci judeţe componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj şi Olt).
 • OBIECTIVUL SPECIFIC 2: Creşterea numărului de întreprinderi nou înfiinţate şi a locurilor de muncă prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării a 54 de întreprinderi (4S10) în regiunea de dezvoltare SV Oltenia de către persoanele fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere (şomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere) în scopul creării de noi locuri de muncă (108 locuri noi de muncă – 4S9).
 • OBIECTIVUL SPECIFIC 3: Asigurarea continuitătii rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, transferul şi valorificarea bunelor practici la nivel regional prin elaborarea unui document de susţinere /analiză a mediului antreprenorial şi a unui Ghid de Bune practici, în Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia.

Grupul tinta este format din 320 de persoane, respectiv:

 • șomeri,
 • persoane inactive (persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj),
 • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de munca, persoanele care desfășoară o activitate independenta, inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale,
  care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 • intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-24 ani;

Grupul țintă al proiectului are domiciliul/reședința în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest Oltenia: județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea).

Activitaţi desfașurate în cadrul proiectului:

 • Managementul general al proiectului
 • Achiziţii Necesare Implementării Proiectului
 • Organizarea unei campanii de promovare a programului de de educaţie antreprenorială şi informarea potenţialilor participanţi
 • Derularea procesului de selecţie a grupului ţintă ce va participa la cursurile de antreprenoriat
 • Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala
 • Selectarea Planurilor de Afaceri
 • Efectuarea de Stagii de Practică
 • Servicii Personalizate de Consiliere / Consultanţă/ Mentorat
 • Asigurarea Înfiinţării şi Demarării Întreprinderilor
 • Monitorizarea funcţionării şi dezvoltării afacerilor finanţate