Project Description

In cadrul proiectului au beneficat de cursuri pentru dobandirea competentelor antreprenoriale un numar de 320 de persoane, curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).

La finalizarea programului de educatie antreprenoriala, fiecare persoana care a absolvit cursul, a avut elaborat un plan de afaceri care a cuprins obligatoriu urmatoarele: descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori); analiza SWOT a afacerii; schema organizatorica si politica de resurse umane; descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; analiza pietei de desfacere si a concurentei; strategia de marketing; proiectii financiare privind afacerea. Toti participantii de la cursurile de educatie antreprenoriala au avut posibilitatea de a participa cu planul de afacere elaborat la concursul organizat pentru obtinerea finantarii in vederea implementarii planului de afaceri.