Project Description

Centru European Pentru Promovarea si Integrarea Romilor a organizat Conferinta de Lansare a proiectului „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea Sud -Vest Oltenia” in data de 09.03.2018 ora 12.00 in cadrul Institutiei Prefectului Dolj din Strada Unirii nr.19, la care au participat persoanele interesate, colaboratori, reprezentanţi ai instituţiilor locale şi de stat, ai societăţii civile şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.

Proiectul este cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Proiectul isi propune facilitarea dezvoltării economice regionale prin implementarea de măsuri de încurajare a antreprenoriatului pentru 320 de persoane, prin susținerea înființării a 54 de întreprinderi cu profil non-agricol in cele 5 judete din Regiunea de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia și crearea a 108 noi locuri de muncă.

Grupul tinta este format din 320 de persoane, respectiv: someri, persoane inactive (persoanele cu vârsta cuprinsa între 18 si 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj), persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca, persoanele care desfasoara o activitate independenta, inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale si membrii întreprinderilor familiale. Grupul tinta al proiectului trebuie sa aiba domiciliul/resedinta în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest Oltenia: judetele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinti, Vâlcea).